- Test

Baxışlarınız nə deməyə çalışır?

1. Sol tərəfə yuxarı zillənən baxışlar – göz yaddaşı vərəqləyir. Müsahibiniz nə vaxtsa gördüyü obyektlərin dəqiq obraz kimi xatırlamağa cəhd göstərir.

2. Sağ tərəfə yuxarı tərəfə zillənən baxışlar – nəzər konstruksiyaları kimi xarakterizə olunur. Müsahibiniz danışa-danışa öz təxəyülündə heç vaxt görmədiyi nəslərinsə şəklini çəkir. Ya da o həmin predmetləri, hadisələri hazırkı məqamda təqdim etməli olduğu kimi görməyib.
3. Sol tərəfə zillənən baxışlar – səs yaddaşını canlandırır. İnsan həqiqətən eşitdiyi səslərin obrazı yadına salır. Məsələn, məzruçənin çıxışın əvvəlində nə söylədiyini xatırlamaq üçün insan baxışlarını mütləq sol tərəfə yönəldir.
4. Sağ tərəfə zillənən baxışlar – səs konstruksiyasıdır. İnsan əvvələr heç zaman eşitmədiyi səslərin obrazını təssəvvür etməyə cəhd göstərir.
5. Sol tərəfə aşağı zillənən baxışlar – qapalı səs təssəvvüründən xəbər verir. Müsahib öz-özüylə daxili söhbət edir, anlmağa can atır. Uğurla başa çatan gün üçün özünüzü tərifləyin kimi standart təklif onun baxışlarını sol tərəfə aşağı zilləməyinə səbəb olur.
6. Sağ tərəfə aşağı zillənən baxışlar – istənilən tip:emosianal, lamisə və ya digər duyğularla bağlı xatirə və təsvvürlərə bağlıdır.

motivasiya.com