News

Nəzakət MƏMMƏDLİ. Nizami yaradıcılığında təsəvvüf

25.09.2021

   Giriş Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin təsəvvüfi görüşlərini tədqiq...

Əbu Həmid əl-Qəzali. Səadət iksiri

04.05.2021

I Qəlbin həqiqi mahiyyətinin qavranılmasından asılı olan şeylər barədə fəsil, həmçinin,...

Miratul-irfan

22.03.2021

Türklüyü ilə qürurlanan Şirin. Nizaminin “Xosrov və Şirin”i əsasında – Səadət ŞIXIYEVA

25.10.2021

Giriş Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbi fikrinə yeni düşüncə axarı gətirən, onu istiqamətləndirən ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin (1141-1209) "Xəmsə"sində öncəki dövrlər və öz çağının çeşidli biliklərinin cəmlənməsi onu...

Yenə “müsəlman intibahı”?

15.10.2021

Nəriman QASIMOĞLU Bu barədə bir dəfə yazmışam. Məlum savadsız ifadə Nizamiyə aid bir məqalədə yenə rastıma çıxdı deyə təkrar yazmaya bilmirəm. Məşhur İsveçrə şərqşünası Adam Mets IX-X əsrlər İslam mədəniyyətinin...

Məni deyirsən

14.10.2021

Kiçik hekayələr silsiləsindən. Hekayə Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi,- deyiblər. Asəfgilin ailəvi dostları, tanışları çox idi.  Amma köhnə dostlar bir başqa şeydir. Asəfin də həm yaşadıqları paytaxtda, həm də rayonlarda...

Sənə bir qaz göndərsəm, yolarsanmı?

24.03.2021

  Padşahın biri vəziriylə birlikdə təğyiri-libas gəzintiyə çıxır. Bir kənddə evin qabağında corab hörən bir qız görürlər. Padşah qızdan soruşur:...

Xalqlara aid lətifələr

22.03.2021

Gürcü dənizdə batır. Rus dilində «kömək edin» sözünü unudan gürcü...

Hərbi lətifələr

21.03.2021

Çox isti bir gün. Əsgərlərə süngü döyüşü öyrədən serjant qan-tərə...

Sovet lətifələri

21.03.2021