- Köşə

“Bu yaxınlarda Ənuşirəvanın başına hava gələcək”

Vasif SADIQLI

Otellodan Dezdemonaya: “Ay qız, yenə yuxumu qarışdırmışam. Yuxuda gördüm ki, səni boğuram. Şeytan mənə vəsvəsə verir. Bir gecəliyə get atovun xarabasına. Xəbərdar edirəm ha: əlimdən bir xəta çıxsa, mənlik deyil. Öpürəm. Yatmazdan öncə dua etməyi unutma”.
Novruzəlidən Vəli xana:
“Xan, başına dönüm, yadımdan çıxdı, soruşmadım, məktubu poçta atandan sonra gözləyim, ya qayıdım evə?”
Şirindən Fərhada:
“Fərhad, Xosrov alçaq sənin yanına bir murdar adam göndərir. O, sənə deyəcək ki, guya mən ölmüşəm. İnanma. Bisütunu yar, qayıt gəl, sənə bir xəngəl bişirəcəm. Mən səni çooooooooooox sevirəm”.
Şamandan Napoleon Bonaparta:
“Sabah yağış yağacaq. Vaterlooya getmə. Üstəlik, Vellinqtonun köməyinə gedənlər yolda bir prussiyalı çobana rast gələcəklər. Həmin çoban onlara çox qısa bir yol göstərəcək. Sənin yardımçılarınsa gecikəcək. Məğlubiyyətin yüzə-yüzdü. İnadkarlıq eləmə”.
Keçidən Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülümə:
“Əziz balalarım. Canavardan yaman şübhələnmişəm. O, sizi aldada bilər. Qapının zəngi çalınanda qlazokdan baxın. Qapını məndən savayı heç kəsə açmayın”.
Dəmiryol nəzarətçisindən Aleksey Kareninə, surəti Aleksey Vronskiyə:
“Arvadınız relsin üstünə uzanıb. Nə illah elədim, qalxmadı. Məndən növbəti qatarın nə vaxt gələcəyini soruşdu. Nəsə bir məkrli niyyəti var. Özünüzü yetirin. Başına bir iş gəlsə, bizlik deyil”.
Kəblə Fətullahdan hacı Həsən ağaya:
“Salam. Bu məktubu o dünyadan yazıram. Bu günlərdə xəbər tutdum ki, Şeyx Nəsrullah adlı bir İsfahan lotusu mənim adımdan məktub yazdırıb ki, guya dirilmişəm, yaxın vaxtlarda evə qayıdacam. Yalandı. Mən Ərafdayam. Nə müddətdi burda iynə ilə təqvim deşirəm. On yeddi il səkkiz ay üç gündən sonra günahlardan tam təmizlənib Cənnətə girəcəm. Şeyx Nəsrullah gələn kimi əl-qolunu bağlayıb polisə təhfil verin. P.S. Şəhərdə mömin kimi tanıdığımız adamların əksəriyyəti Cəhənnəmdə yanır. ”
Atasından Hamletə:
“Oğul, o zibil telefonu açıq saxla da. Açıqdısa, balkona-zada qoy. Nə zəng çatır, nə də SMS. Əziz balam, mənim qatilim sənin ləçər ananla mənim külbaş, binamus qardaşımdı. Gecə kabus şəklində gəlib hər şeyi sənə bittə-bittə danışacam. Ehtiyatlı ol, sənə sui-qəsd hazırlayırlar”.
Bir bayquşdan digərinə:
“Ay quşbeyin, eşitmişəm, qudana qırx xarabalıq cehiz vermək istəyirsən. Falçı deyir ki, bu yaxınlarda Ənuşirəvanın başına hava gələcək – o, ölkəni abadlaşdıracaq. Yanarsan, ay bədbəxt!”
Feofildən Səhl ibn Sumbata:
“Doğrudan da, çuşkasan, çuşka! Babəki xəlifə Mötəsimə neçəyə satdın, ay vələdüzzina? Deyərdin, o pulu mən verərdim sənə. Ermənidən nə vaxt kişi çıxıb ki?”
Penelopadan Odisseyə:
“Hardasan? Nə öldün bilinir, nə qaldın. Qaxıl evində otur də. İyirmi il də ər yolu gözləyərlər? Bütün günü özümə toy paltarı toxuyur, gecələrsə gizlicə toxuduğumu sökürəm. Özün bil: əgər yaza qədər gəlməsən, bu uşaqların birinə ərə gedəcəm”.
Arvadı Burtədən Çingiz xana:
“Bilirəm, şübhələr səni didir. Atamın goru haqqı, Cuci sənin dosdoğmaca oğlundur. Merkitlər məni qaçıranda o, artıq rəhmə düşmüşdü. Dilim-ağzım qurusun, birdən onu öldürtdürərsən ha…”
Usta Ağabaladan (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Cənnətin qəbzi” hekayəsinin qəhrəmanı) arvadına:
“Arvad, Ağa Ələsgər köpəyoğlu məni aldadıbmış. Nə qədər dedim, şeyxiyəm, bu da Ağa Ələsgərin verdiyi qəbz, məni heç Cənnətin yavığına da buraxmadılar. Qəbzisə cırıb təpəmə çırpdılar. Başına çarə qıl”.
Gülçöhrədən Əsgərə: “Mənim yatdığım otağı yadında dəqiq saxla. Birdən Asyanı apararsan ha… Saçlarını yolaram”

Bəli, bu SMS-lərin heç biri ünvanına çatmayıb. Bütün hallarda mobil operatordan bu cavab gəlib: “Xəbər ünvanına çatmadı. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir”. Yaxşı ki, yoxsa pis ki belə olub – düzünü Allah bilir.

Xeyirli cümələr