- Manşet, Mədəniyyət

Erməni vandalizmi: faktların dili ilə (IX hissə). Ermənistan işğal altında saxladığı ərazilərdəki şəhər və kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi

1992-ci ildə Ermənistan Respublikası Azərbaycanın 736 sayda yaşayış məntəqəsini işğal etdi. İşğal dövrü ermənilər bu yaşayış məntəqələrinin 500-dən çoxunu tamamilə dağıdıb yaşayış üçün yararsız edildi. 200-ə yaxın kənd və şəhərlər ciddi zərər çəkdilər. Mövcudluqlarını qoruyub saxlasalarda bu kənd və şəhərlərin adları 1992 – 2019-ci illərdə ermənilər tərəfindən dəyişdirildi. Beynəlxalq qanun və konvensiyaların ziddinə olaraq Ermənistan, işğal altında saxladığı ərazilərin görkəmini və yer adlarını dəyişdirib tanınmaz hala gətirməklə beynəlxalq ictimai rəydə, Azərbaycanın bu ərazilərinin tarixi erməni torpaqları olması barədə fikir formalaşdırmaq istəyirlərki, həyata keçirdikləri işğalçılıq siyasətlərinə bəraət qazandırsınlar. Apardığımız
araşdırmalar zamanı ermənilərin adlarını dəyişdirdikləri inzibati yaşayış mərkəzlərimizin 179 –sını müəyyənləşdirməyə nail olduq.

Xocalı rayonu üzrə.

1 Əsgəran                                Əsgəran

2 Ballıca                                  Ayqestan

3 Daşbulaq                             Astraqaşen

4 Malıbəyli                             Açapnyak

5 Aranzəmin                          Varazabun

6 Xanabad                           Voskevaz

7 Arpagədik Qetik              Kyatuk

8 Daşkənd Karaşen           Daşuşen

9 Mehtibəyli                       Karenqlux – Mehtişen;

10 Muxtar                          Mextareşen

11 Mədətkənd                    Madatşen

12 Naxçıvanlı                    Naxçevanik

13 Ağbulaq                        Sarınaxbyur

14 Aşağı Yemişcanlı         Nerkin Siznek

15 Badara                          Patara

16 Moşmahat                    Moşxmhat

17 Dağbulaq                      Astarşen

18 Dağyurd                      Saruşen

19 Çanaxçı                       Avertarnos

20 Dəhraz                        Dexraz

21 Dəmirçilər                  Caraqasner

22 Muxtar                       Moşxmqat

23 Pircamal                    Varadadzor

24 Pirlər                         Xramord

25 Qızıloba                     Karmir

26 Qışlaq                       Saxkaşat

27 Seyidbəyli                 Saxakaşat

28 Sərdarkənd              Sardaraşen

29 Təzəbinə                   Noragüx

30 Xanabad                  Kanapad

31 Xanyeri                     Kançık

32 Xanyurdu                Xansax

33 Xaçmaz                    Kaçmaç

34 Yuxarı Yemişcanlı        Vern Siznek

35 Şuşukənd                 Şoş

36 Şəlvə                         Rev

37 Kətik                         Ketik

38 Xanbağı                   Xaçtak

39 Çaykənd                   Aqunk
40 Xumarta                  Hamdasar

41 Mirzələr                    Vararakan

42 Daşaltı                      Karintak

43 Çəmbərxaç               Kornaşer

44 İmanqulular            Marakats

45 Xəlifəli                      Sqnax

46 İrçan                         Xojoraberd

47 Zarıslı                       Tsaris

48 Xocalı                       İvanyan

Xocavənd rayonu üzrə

1 Arpadüzü                     Kolxozaşen

2 Ağbulaq                      Aknaxbyur
3 Arpagədik                  Karinq

4 Ağbulaq                     Ceraberd
5 Ağcakənd                  Xanadzor

6 Ağdam                      Hakkaku

7 Ağkənd                      Spitakşen
8 Axullu                       Saxavank

9 Binə                          Tumi
10 Böyük Tağlar        Mets Taqer

11 Bünyadlı                Karmakar
12 Çilən                       Saralanç

13 Çıraqüz                 Sarkisaşen

14 Dağdöşü               Tyak

15 Dolanlar                Arevşat

16 Daşbaşı               Karaqlux

17 Düdükçü             Hoğer

18 Ədilli                    Uxadzor

19 Banazur               Banadzor

20 Güneyxrman     Gune

21 Günəşli              Qişi

22 Axullu                Hakaku

23 Heşan                 Roş
24 Kavahin            Kavax
25 Kiş                      Qişi

26 Kəndxurd          Hağorti

27 Məmməddərə   Marimadzor

28 Məlikcanlı          Melikaşen

29 Susanlıq            Moxrenes

30 Gilan                   Saralanc

31 Kəndxurd            Hağorti

32 Qarakənd           Berdaşen

33 Muğanlı              Daşt

34 Qarakənd           Kusaberd
35 Qaradağlı           Varanda
36 Mirikənd            Mirişen

37 Mülküdərə         Hayrenater

38 Mülküdərə         Arakel

39 Ninqican             Ninqi

40 Qarqar                 Gerge

41 Qışlaq                    Avazot

42 Tağaverd              Tağaverd

43 Tağasər                 Draktik
44 Tuğ                        Tox

45 Xarxan                   Kerkan

46 Xırmancıq             Tsamadzor

47 Xocavənd              Vazgenaşen

48 Zoğalbulaq            Tsovategh- Drakhtik

49 Çaylaqqala            Kasaberd

50 Çağadüz                 Sargaşen

51 Hatsi                       Qatsi

52 Çartar                     Çartar

53 Güney çartar         Guneyçartar
54 Qırmızıbazar         Karmir Şuka

55 Zavaduk                  Tcivadek

56 Şıx Dursun             Sxtoraşen

57 Qızıloba                  Karmirgu
58 Ziyarat (dağ adı)   Dizapayt

Laçın rayonu üzrə

 

1 Laçın                                    Berdzor

2 Laçın rayonu                        Kaşatax

3 Əliquluuşağı                        Azataşen- Азаташен

4 Minkənd                               Hak

5 Ağbulaq                               Akunk

6 Fərəcan                                Ahtaraşen

7 Zabux                                  Axvani

8 Xaçınyalı                             Vazgenaşen

9 Seyidlər                               Qanza

10 Güləbird                            Qeqiberd

11 Pircahan                            Qoxtanik

12 Cağazür                             Daqedzor

13 Cicimli                               Zanqanadzor

14 Ərikli                                 Kazapat

15 Ağcakənd                           Qaraqulux

16 Qazıdərə                            Spanosadzor

17 Hacılar                               Xandzaberd

18 Qazıdərə                            Xuzen

19 Qarakeşdi                          Suquk

20 Kosalar                              Tsiternavank

21 Vəlibəyli                           Şoqavank

22 Əhmədli                            Hayri

23 Alxaslı                              Mişeni

Ağdam, Tərtər, Kəlbəcər rayonları üzrə

1 Ağdam                             Akn
2 Kəlbəcər                          Karvacar
3 Kəlbəcər rayonu            Şaumyan
4 Canyataq                        Cankatar
5 Çayqovuşan                   Xtasar
6 Əlimədətli                      Khachenajur
7 Qazançı                          Tiqranakert
8 Ballıqaya                       Mesropavan
9 Marquşavan                  Leninavan
10 Əliağalı                         Kusaberd
11 Məlikli                           Manik
12 Şahbulaq                      Kangark
13 Mollalar                       Craşen
14 Kəngərli                       Daştamut
15 Ulubaba                       Gevorgasar
16 Yuxarı Çaylı                Qerart Verin
17 Aşağı Çaylı                  Qerart Nerkin
18 Gülyataq                     Qaylataq
19 Papravənd                  Verin Vankasar

20 Boyəhmədli               Vanqasar
21 Yarımca                      Haşavan
22 Seysulan                     Arsavaşen
23 Güney                         Arequni
24 Ağdaban                     Antaqut
25 Umudlu                     Aknaberd
26 İmarət Qərvənd       Hakarakaberd
27 Gülablı                       Varder
28 Dəmirçilər                Hand
29 Qaracalı                    Hankadzor
30 Sarıdaş                      Berdaşen
31 İstisu                          Cermacur
32 Bağırlı                       İqadzor
33 Lev                            Levonaqyux
34 Yanşaq                     Lernansak
35 Babaşlar                  Suratav
36 Dədəvəng                Vank
37 Məlikli                     Manik
38 Həyat                      Lancik
39Xaçındərbətli          Armenakavan
40 Qozlu                       Vaquas
41 Kiçik Qarabəy         Mohratage
42 Çələbi yurdu           Jraberd
43 Uşaq Qala (Kəlbəcər)       Khoxanaberd-Ishkhanaberd
44 Füzuli                     Varanda
45 Qubadlı                  Sansar
46 Muradxanlı            Taskaberd
47 Mincivan                 Micnavan
48 Zəngilan                  Kovsakan
49 Cəbrayıl                   Cırakan
50 Ayıbasanlı                Karyagin