- Dil

Fizzə HEYDƏROVA. Alman soyadları barədə

Ilk dəfə soyadlar Qədim Romada əvvəl qullara, daha sonra qulların sahiblərinə və onların ailə üzvlərinə verilib. Hər xalqın öz soyadları olsa, da bəzi istisnalar da mövcuddur. Məsələn, Tibet sakinlərinin soyadı olmur, islandların soyadı isə həm də ata adıdır.

Alman soyadları linqvistik praktikada 12-ci əsrdən formalaşmağa başlayıb. 1875-ci ildən onlar rəsmi məna qazandılar və xüsusi reyestrlərə daxil edilməyə başladılar. Məhz bu ildən etibarən hər bir almandan ad, bəzi hallarda soyad tələb olunmağa başlayıb.

Alman soyadlarının mənşəyi digər Avropa ölkələrindəki soyadların mənşəyindən çox da fərqlənmir. Burada ilk soyadlar 12-ci əsrdə Almaniyanın qərb hissəsində (bu bölgə iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş bölgə idi) meydana çıxmağa başladı.

Soyadların ilk daşıyıcıları, təbii ki, feodallar idi. Təəccüblü deyil ki, bu həm Rusiyada, həm də Avropada baş verdi – imtiyazlı siniflər həmişə ilk növbədə soyad aldılar.

Müxtəlif siniflər üçün soyadların tətbiqi təcrübəsinin ortaya çıxdığı son bölgə Almaniyanın şimalı (Hannover əyaləti) idi. Bu, 19-cu əsrdə baş verdi. Əslində, alman soyadları 12-ci əsrdən 19-cu əsrə qədər olan dövrdə fəal şəkildə formalaşdı və sonra yalnız dəyişdirildi və ya ölkənin dil və ya mədəniyyətindəki dəyişikliklərə uyğunlaşdırıldı.

Maraqlıdır ki, müəyyən bir nöqtəyə qədər alman soyadlarında slavyan formaları kimi qadın və kişi sonluqları var idi. Bu cür sonluqlar 18-ci əsrə qədər fəal şəkildə istifadə edildi və sonra onlar, sadəcə, dil praktikasından silindi. Onların qalıq formalarına yalnız Bavariya alman dilində rast gəlmək olar.

Müasir alman cəmiyyəti soyadları qadın və kişiyə bölmək üçün fərqli şəkildə uyğunlaşdı. Bunu frau və herr prefikslərinin köməyi ilə edirlər:

Herr + ad/soyad – kişi variasiyası;

Frau + ad / soyad – qadın variasiyası.

Hazırda mövcud olan bütün alman soyadlarını bir neçə qrupa bölmək olar.

Şəxs adlarından yaranan variantlar. Bura Walter, Hermann, Peters, Jacobi, Werner, Hartmann kimi adlar daxildir.

Ləqəblərdən yarananlar. Çox vaxt ilkin forma görünüşdə, xarakterdə və hətta dialektdə bəzi fərqli xüsusiyyətlər göstərirdi. Bu, dil mədəniyyətlərinin çoxunda insanları identikləşdirmək üçün ən çox yayılmış üsullardan biridir. Məsələn, Klein (kiçik), Neumann (qara saçlı, qara), Lange (boyu, uzun), Krause (qıvrım).

Müxtəlif toponimlərdən əmələ gələn variantlar. Bu qrupa qəsəbə, şəhər, yaşayış məntəqəsi adlarından və digər coğrafi adlardan əmələ gələn bütün formalar daxildir.

Peşə adından əldə edilən variantlar. Bir qayda olaraq, soyad ailədə / qəbilədə məşhur peş sahəsi ilə bağlı idi. Yeri gəlmişkən, bu gün belə soyadlar müasir Almaniyada ən çox yayılmışlar arasındadır: Müller (dəyirmançı), Weber (toxuculuq ustası), Fişer (balıqçı), Becker (çörəkçi), Şefer (çoban, qoyunçu), Schröder ( dərzi) və s.

İndi isə ən populyar alman soyadlarından bir neçəsini təqdim edirik (mənası ilə birlikdə):

Müller  – dəyirmançı
Şmidt – dəmirçi
Schneider – dərzi
Fischşer – balıqçı
Weber – toxucu
Meier – əmlak müdiri
Wagner – fayton ustası, arabaçı
Becker – çörəkçi
Schulz – orta əsr şerifi
Schäfer – çoban
Koch  – aşpaz
Rixter – hakim
Klein – kiçik, qısaboylu
Wolf – canavar, canavar kimi
Schröder – dərzi
Neumann – yeni adam
Schwarz  – qara (qara saçlı)
Zimmermann – dülgər
Braun – qəhvəyi
Kruger – dulusçu
Krause – qıvrımsaç
Weis – ağ saçlı və ya ağ dərili
Jung – gənc
Schubert  – çəkməçi
Berger – dağ adı
Winkler – baqqal
Schumacher – ayaqqabı ustası
Schreiber – yazıçı, katib

Əlbəttə ki, alman soyadlarından danışarkən “fon” ön şəkilisini yada salmaq lazımdır. Alman soyadlarının böyük hissəsi bir sözdən ibarətdir. Lakin bu həmişə belə olmayıb. Əvvəllər zadəgan ailələrinin nümayəndələrinin soyadının qabağında “fon” ön şəkilçisi olub. Bu, zadəgan nəslinin yarandığı yeri göstərirdi.

Yazı İnternet materialları əsasında hazırlanıb