- Maraqlı

Həftənin günləri

Sən demə, bu günlər bir çox Avropa dillərində (ingilis, fransız, italyan və ispan dillərində) istifadə olunan həftə günlərinin adı ay adları kimi qədim dövrlərdə pərəstiş olunan tanrıların adları ilə əlaqəli imiş.

Birinci gün- Monday (Ay günü) 
İkinci gün- Tuesday (Mars günü)
Üçüncü gün- Wednesday (Merkuri günü)
Dördüncü gün- Thursday (Yupiter günü)
Beşinci gün- Friday (Venera günü)
Altıncı gün- Saturday (Saturn günü)
Bazar günü- Sunday (Günəş günü)

kayzen.az