- Ədəbiyyat

İmarət CƏLİLQIZI. Bağlı qapı

Bağlı qapı…

Arxasında

sirli şeylər çox,

kilidinə düşən açar

bir kimsədə yox.

Açmaq yana,

bircə nəfər də döymədi,

dəstəyinə

ömrü boyu əl dəymədi.

Heç kim açmaq istəmədi

bu qapını,

bu kilidi.

Bağlı qapı

öz-özünə hey göynədi,

öz-özünə gah ağladı,

gah kiridi…

Bağlı qapı

bağlı-bağlı çürüdü…

Yük

Bu kövrək yükü

iki adam daşıya gərək

əyilməsin, sınmasın deyə.

Başı hərləndi

gah sağına,

gah da soluna keçməkdən.

Yük əyilmədi, sınmadı,

amma…

çat verdi içindən,

içində gizli-gizli,

səssiz-səssiz

içini çəkməkdən…