- Mədəniyyət

Opera və Balet Teatrının mart repertuarı

3 mart – “Orfey və Evridika”

6 mart – “O olmasın, bu olsun”

10 mart – “Trubadur”

12 mart – “Qu gölü”, “Qıpçaq rəqsləri”

19 mart – “Jizel”

24 mart – “Baharın səsi”.