- Köşə

Qarabağda nəyim qaldı?!

 

Gülyaz ƏLİYEVA

Nəyim qaldı,

Bilirsənmi?!

Evim qaldı, kəndim qaldı

Elim qaldı ,günüm qaldı

Şirin -şirin dilim qaldı

Üzümdəki təbəssümüm ,

Ürəkdən gülüşüm  qaldı

Səhər erkən duruşlarım ..

Şehə düşən izim qaldı .

Kol dibində tək bənövşəm

Qəfəsdə bülbülüm qaldı

İsti çörək bişirdiyi

Nənəmin təndiri qaldı ,

Babamın beli büküldü ,

Əlində  xəncəri qaldı

Atam  atını buraxdı ,

Yerində kəndiri qaldı

 

Əmimin  çuxası qaldı ,

Anamın pak xəmir teşti

Qardaşımın qıçı qaldı ,

Dayımın bir qolu qaldı

Adaxlımın meyidi qaldı

Kola ilişib saçım qaldı

Od üstündə sacım qaldı

Çıxhaçıxda toyum qaldı

Bir gündə getdi  gəncliyim,

Yerində bir qarı qaldı

Sevgim qaldı ,gətirəmmədim

Eşqim qaldı ,  gətirəmmədim

Ürəyim qaldı , gətirəmmədim

Yurdum qaldı, gətirəmmədim

Meyidim qaldı , gətirəmmədim

Qəbrim qaldı gətirəmmədim

Yuad yerim orda qaldı

Alln tərim orda qaldı

İşlək əlim orda qaldı .

Vuran qolum orda qaldı

Dəyanətim orda qaldı

Ləyaqətim orda qaldı

Arzularım bir -bir öldü

Tabutları orda qaldı

Diləyim orda qaldı

Ələyim olda qaldı

Xəzan vurub tökdüyü

Güllərim orda qaldı

Şən nəğmələr söyləyən

Dillərim orda qaldı

Gözəl günüm orda qaldı ,

Ölüm -dirim orda qaldı ,

Qazan xanın əmanəti

Ağban evim orda qaldı

İgidlər öldü uğrunda

Gözəl Ağdam orda qaldl….

Daha sənə nə söyləyim ?!

Nəyim vardı, orda qaldı