- Ədəbiyyat

Sən onda elə zovqu səfa bağ arasında

Qasım bəy ZAKİR

Sən onda elə zovqu səfa bağ arasında,
Mən munda yanum piltə kimi yağ arasında.

Peykanlarını sineyi-cakimdə gorən der: –
Bir qonceyi-tərdir ki bitib bağ arasında.

Konlum quşunu seyd elədi qəmzəvu ceşmin,
Qorxum budu qanlar duşə ortaq arasında.

Getmişdi sacı seyrinə, dil gəlmədi, bişək,
Gum oldu şəbi-tardə sığnaq arasında.

Ol guşeyi-əbruydə ceşminmidi, yoxsa,
Yatmış iki Xutən geyiki tağ arasında?

Nasehlər edir mən məni mutribu meydən,
Əfsus ki, qaldım necə sarsaq arasında.

Zakir, rəhi-eşqində diriğ eyləmə canı,
Ta nami-nikuyin qala üşşaq arasında.