- Maraqlı

Xeops möcüzəsi

 
Qahirədə olan “Xeops” ehramı haqqında qəribə və maraqlı faktlar:
— Hər biri 12 ton ağırlığında olan 2,5 milyon daşdan ibarətdir.
— Gündə on daş (blok) yerləşdirilməsinin mümükünlüyünü nəzərə alsaq istehsal 664 il davam etməli idi
-Piramidanın üstündən keçən meridian quru ərazini və dənizləri tam bərabər iki hissəyə bölür.
— Piramida dünyanın ağırlıq mərkəzinin tam ortasında yerləşir.
— Hündürlüyünün (145 metr) bir milyardla hasili günəşlə yer arasındaki məsafəyə bərabərdir.
— Tavan sahəsinin hündürlüyünün 2 mislinə bölünməsi pi rəqəminə bərabərdir.
— Piramidanın içərisində „ultrasound“, radar, sonar kimi cihazlar işləmir. Çirklənmiş su bir neçə gün piramidanın içində saxlanıldığında təmizlənir.
— Piramidanın içərisində süd bir neçə gün müddətdə təzə qalır və ən nəhayətdə normal qatıq halına gəlir.
— Bitkilər piramida içərisində daha sürətli böyüyür.
— Zibil qabının içindəki yemək tullantıları piramida içərisində heç bir qoxu yaymadan mumyalaşır.
— Yanmış, sıyrılmış dəri və digər yaralar piramidanın içində daha tez sağalır.
— Piramidanın içində yayda soyuq, qışda isti olur.
— Piramida kimin adına edilibsə onun mumyasının olduğu otağa ildə 2 dəfə günəş şuası düşür və bu günlər doğulduğu və hakimiyyətə çıxdığı günlərdir.