- Pritça

Yaşadığım bu həyatdan razıyam

(Mövlanadan)
Bir odunçu var imiş. Onun da bir uzunqulağı varmış. Bu uzunqulaq möhnətdən çəmbər kimi iki büküm olubmuş. Belində ağır yükdən açılmış yüzlərcə yara var imiş. Arpa bir yana, quru ota belə həsrət imiş. Üstəlik, sahibi də hər gün onu döyürmüş. Əmiraxur bir gün onu görəndə yazığı gəlir. Uzunqulağın sahibi ilə dost imiş. Deyir ki, sən bir neçə günlüyə onu mənə ver, aparım saxlayım. Bir az yesin, qüvvətlənsin. Kişi uzunqulağı verir və əmiraxur onu döyüş atları olan tövləyə gətirir. Uzunqulaq hər tərəfdə sığallı kök, gözəl, sağlam atlar görür. Ayaq qoyduqları yerlər süpürülmüş, sulanıbmış. Saman da tam vaxtında gəlirmiş, arpa da. Atların tumarlanmasını da görəndə uzunqulaq başını göyə qaldırıb deyir: «Ey ulu Tanrı, tutalım mən uzunqulağam, sənin məxluqun deyiləmmi? Nədən belə pərişanam? Nədən belim yaralı, zəifəm. Gecələr belimin ağrısından, qarnımın aclığından hər an ölüm istəyirəm. Bu atların halı isə lap gözəldi. Yaxşı, nədən bu əzab və bəla yalnız mənə məxsusdu? Təzə deyibmiş ki, müharibə başlayır. Ərəb atlarına yəhər vurub davaya sürürlər. Onlar düşməndən oxlar yeyir, nizələr sancılır böyür-başlarına. Ölən ölür, qalanlar pərişan halda tövləyə yıxılır. Həkimlər xəncərlə onların bədənlərini yarır, yaraları təmizləyir, bağlayırmış. Uzunqulaq bunları görüb deyir: «Ya Rəbb, qələt elədim, günahımdan keç, mən indiyəcən yaşadığım bu həyata razıyam».