- Köşə

Cəmiyyətin azadlıqlarını əlində tutan şəxs güclü və sarsılmaz olmalıdır

 Şəms ƏLİZADƏ