- Ədəbiyyat

Pərişan xəlqi-aləm ahü əfğan etdiyimdəndir

Məhəmməd FÜZULİ

Pərişan xəlqi-aləm ahü əfğan etdiyimdəndir,
Pərişan olduğum, xəlqi pərişan etdiyimdəndir.

Dili-zarimdə dərdi-eşq gün-gündən füzyn olmaq,
Yetən bidərd tədbirilə dərman etdiyimdəndir.

Gözüm kim bağrımın qanın tökər pərkalə-pərkalə,
Dəmadəm arizuyi-ləli-canan etdiyimdəndir.

Deyil bihudə gər yağsa fələkdən başimə daşlar,
Binasın tişeyi-ahimlə viran etdiyimdəndir.

Qaçan rüsva olurdum, qan udub səbr edə bilsəydim,
Məlamət çəkdiyim bihudə əfğan etdiyimdəndir.

Xəta səndən deyil, cismim oxundan binəsib olsa,
Hübabi-əşki-gülgyn içrə pünhan etdiyimdəndir.

Füzuli, ixtilati-mərdümi-aləmdən ikrahim,
Pərivəşlər xəyalın munisi-can etdiyimdəndir.