- Pritça

Üç sual

Bir gənc onun suallarına cavab verəcək adam axtarırdı. Çoxları ilə görüşdü, amma suallarına cavab verən olmadı. Bir gün o, müsəlman ilahiyyatçısı ilə rastlaşdı və öz suallarına cavab istədi:
1. Allah varmı? Əgər varsa, mənə göstər.
2.Qəzavü qədər nədi?
3. Deyirlər İblis cəhənnəm odunda yanacaq. O, oddan yaradılıb. Od onu necə yandıracaq, necə əzab verəcək?
Suallar birdi və alim ona bir şillə vurdu. Gənc məəttəl qalıb soruşdu:
Mənə niyə acığın tutdu?
Alim cavab verdi:
– Mən qəzəblənmədim. Bu, sənin suallarına cavab idi.
-Necə?
– Şillə dəyəndə nə hiss elədin?
-Əlbəttə, ağrı.
Ağrının var olduğunu qəbul edirsən?
Bəli
-Onda ağrını mənə göstər
-Bacarmaram
-Bu sənin birinci sualına cavab idi. İndi de görüm, dünən sən yuxuda görmüşdün ki, sənə şillə vururam?
Yox.
– Nə vaxtsa ağlına gələrdi ki, mən sənə şillə vuram?
Yox
-Bu, qəzavü qədərdi. Mənim əlim nədəndi?
Ətdən
Sənin üzün?
– Ətdən? -Üzün ağrıdımı?
Bəli, çox
– Bu isə sənin üçüncü sualına cavab.