- Pritça

Yeganə cəhd

Ustad şagirdə ox atmağı öyrədirdi. Şagird bir yay və iki ox götürüb məşqə hazırladı. Lakin usta yaxınlaşdı və oxlarından birini ondan alıb kənara atdı.
– Niyə ikinci oxu aldın? – tələbə soruşdu.
– Səndən ikinci oxu deyil, birincisini götürdüm, çünki hədəfi onsuz da vura bilməyəcəkdin.
– Bəs niyə? Şagird təəccüblə soruşdu.
Usta cavab verdi:
– Çünki atanda biləcəkdin ki, daha bir oxun var.