- Ədəbiyyat

Yeriyən gözəllik

Səsin rahatlıq,
sözün məlhəm,
sükutun oyanışdı
sənin.

Ətrin bihuş edən,
duruşun zövq verən,
baxışın sövq edən
qüzılgülsən.

Payızın yazı andırır,
duyanı
odun, atəşin yandırır.

Sən yeriyən gözəlliksən.
Görənin susan yeri,
tanıyanın səcdəgahısan.

Dənizsən,
dalğasan,
ləpəsən,
qayasan.
İnsan adında yaradansan,
QADIN!!!

Rəfail Tağızadə

07.03.2023