- Pritça

Enşteyn və intellekt

Enşteyndən özünün və digər adamların intellektı arasında olan fərqin nədən ibarət olduğunu soruşurlar. O, bir qədər düşünüb cavab verdi: «İnsanlar ot tayasında iynə axtaranda, adətən bir iynəni tapandan sonra dayanırlar. Ancaq mən axtarışları davam etdirib ikinci, üçüncü, bəzən isə dördüncü və beşinci iynəni tapıram».