- Pritça

Üzüm haqqında hekayə

İki oğlan bir yerdə yaşayırdı. Onlardan biri kor idi. Biri onlara üzüm salxımı bağışlayır. Kor oğlan dostuna təklif edir ki, üzüm dənələrin növbə ilə, özü də bir-bir yesinlər. Dostu onunla razılaşır. Bütün üzümləri yeyib qurtarandan sonra kor oğlan deyir: «Sən məni aldatdın, üzümləri üç-üç yeyirdin». Dostu soruşdu: «Axı sən korsan, bunu necə bildin?»
– Çünki mən üzümləri iki-iki yeyirdim, sənsə dillənmirdin.